Ønskes stoffprøver ber vi deg sende oss en frankert returkonvolutt med navn og adresse samt en liste over hvilke stoff du ønsker prøver på (maks 5 prøver pr. konvolutt).

OBS! Vi sender ikke ut prøver på salgsvarer.

Postadresse:
Stoff & Stil Norge AS
Postboks 695, 3003 Drammen